Universitat Rovira i Virgili

Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica (IU-RESCAT)

IU-RESCAT és un institut de recerca per coordinar i potenciar les actuacions de la URV destinades a fomentar, mitjançant la recerca, la transferència i la docència, la consecució dels ODS de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible (ODS) i, molt especialment,afrontar els reptes del canvi climàtic i la transició energètica tan importants per afrontar la dinàmica d'un món canviant.

L'IU-RESCAT ha d'aplegar, fomentar i coordinar l'activitat dels investigadors excel·lents disgregats en les estructures ja existents. Això permetrà generar economies d'escala, aconseguir externalitats per la confluència d'àmbits de recerca i facilitar la col·laboració multidisciplinària i transdisciplinària, imprescindible en el tractament dels ODS, millorar l'eficiència dels recursos humans i materials invertits i multiplicar-ne els resultats. La recerca de l'Institut estarà alineada amb les estratègies nacionals i internacionals (per ex.RIS3CAT, Pla nacional d'adaptació al canvi climàtic, Horitzó Europa) i incrementarà i internacionalitzarà la visibilitat de la marca URV